செயின்ட் கிட்ஸ் மற்றும் நெவிஸின் குடியுரிமை - நிலையான வளர்ச்சி நிதி (எஸ்ஜிஎஃப்), ஒற்றை விண்ணப்பதாரர் - செயிண்ட் கிட்ஸ் மற்றும் நெவிஸின் குடியுரிமை

செயின்ட் கிட்ஸ் மற்றும் நெவிஸின் குடியுரிமை - நிலையான வளர்ச்சி நிதி (SGF), ஒற்றை விண்ணப்பதாரர்

வழக்கமான விலை
$ 12,000.00
விற்பனை விலை
$ 12,000.00
வழக்கமான விலை
விற்று
அலகு விலை
ஐந்து 
வரி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

செயிண்ட் கிட்ஸ் மற்றும் நெவிஸ் குடியுரிமை - நிலையான வளர்ச்சி நிதி (SGF), ஒற்றை விண்ணப்பதாரர்

நிலையான வளர்ச்சி நிதி (எஸ்ஜிஎஃப்) பங்களிப்பு

விண்ணப்பதாரர்கள் நிலையான வளர்ச்சி நிதிக்கு (எஸ்ஜிஎஃப்) பங்களிப்பு மூலம் குடியுரிமை பெற தகுதி பெறலாம்.

  • ஒற்றை விண்ணப்பதாரர்: 150,000 அமெரிக்க டாலர் திருப்பிச் செலுத்த முடியாத பங்களிப்பு தேவை
  • மூன்று சார்புடையவர்கள் கொண்ட பிரதான விண்ணப்பதாரர் (எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு துணை மற்றும் இரண்டு குழந்தைகள்): 195,000 அமெரிக்க டாலர் திருப்பிச் செலுத்த முடியாத பங்களிப்பு தேவை
  • வயதைப் பொருட்படுத்தாமல் கூடுதல் சார்புடையவர்கள்: அமெரிக்க $ 10,000

ஒரு விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பித்தவுடன், திருப்பிச் செலுத்தப்படாத உரிய விடாமுயற்சி மற்றும் செயலாக்கக் கட்டணங்களும் செலுத்தப்பட வேண்டும். இந்த கட்டணங்கள் அமெரிக்க $ 7,500 முக்கிய விண்ணப்பதாரருக்கு, மற்றும் அமெரிக்க $ 4,000 16 வயதுக்கு மேற்பட்ட முக்கிய பயன்பாட்டின் ஒவ்வொரு சார்புக்கும்.