இரண்டாவது குடியுரிமை குறித்து ஐரோப்பாவில் ஆலோசனை!

  • எங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு மட்டுமே, இரண்டாவது குடியுரிமை குறித்த ஆலோசனையுடன் பழைய ஒயின் கோட்டையில் ஒரு ஆடம்பரமான விடுமுறையின் சுவாரஸ்யமான கலவையை நாங்கள் வழங்குகிறோம்.
  • கோட்டையில் உள்ள ஒவ்வொரு அறையும் தனித்துவமானது. இரண்டாவது குடியுரிமைக்கான ஒப்பந்தத்தின் இணங்குதல் மற்றும் பணம் செலுத்துதல் வழக்கில், வாழ்க்கைச் செலவு ஒப்பந்தத்தின் செலவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கில், ஒரு பழங்கால கோட்டையில் உங்கள் விடுமுறை, குடியுரிமை ஆலோசனையுடன், உலகின் சிறந்த ஒயின்களை ருசிப்பது முற்றிலும் இலவசம்*.
  • நீங்கள் தங்குவதற்கு முன்பதிவு செய்யுங்கள்: https://vicastle.com/